Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

    บริษัท หลงไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการบุกเบิกพัฒนา และการจัดจำหน่ายสินค้า ที่รวมเป็นบริษัทฯ ระบบเครือข่ายเพียงหนึ่งเดียว บริษัทระบบเครือข่ายนี้ได้ดำเนินธุรกิจหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าประเภทรองเท้า, หมวก, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง, กระเป๋า, เครื่องตกแต่ง, และผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น ทั้งหมดนี้มีขนาดครอบคลุมตลาดในประเทศไทยระดับสูง นอกจากนั้นยังได้ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังตลาดสินค้านานาชาติ เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา และประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักแนวความคิด คือ “ซื่อสัตย์, ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม, บุกเบิกพัฒนา, และมีนวัตกรรมใหม่” โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น นำหน้าคู่แข่ง พร้อมทั้งยืนหยัดในหลักการสินค้านวัตกรรมใหม่ สร้างแบรนด์ขึ้นเป็นของตนเอง จนทำให้แบรนด์ “BAOJI” ได้รับการยกย่องชมเชย และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง

 

 

ประเภทบุคคลทั่วไป

 

1) พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า

2) เจ้าหน้าที่บัญชี

3) พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ต่างประเทศ(ประเทศจีน)

4) เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

5) Marketing Executive

6) Sale Executive

 

7) พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำประเทศจีน

 

Login Form