Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

เนื้อหา

 

   บริษัท โกลด์สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการบุกเบิกพัฒนา  และการจัดจำหน่ายสินค้า ที่รวมเป็นบริษัทฯ ระบบเครือข่ายเพียงหนึ่งเดียว  บริษัทระบบเครือข่ายนี้ได้ดำเนินธุรกิจหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าประเภทรองเท้า , กระเป๋า เป็นต้น ทั้งหมดนี้มีขนาดครอบคลุมตลาดในประเทศไทยระดับสูง นอกจากนั้นยังได้ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังตลาดสินค้านานาชาติ เช่น ตะวันออกกลาง  ยุโรป อเมริกา  และประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์  บริษัทฯ  ได้ยึดถือหลักแนวความคิด คือ “ซื่อสัตย์, ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม, บุกเบิกพัฒนา, และมีนวัตกรรมใหม่” โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น นำหน้าคู่แข่ง พร้อมทั้งยืนหยัดในหลักการสินค้านวัตกรรมใหม่ สร้างแบรนด์ขึ้นเป็นของตนเอง และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง

 

บริษัท โกลด์สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด 

บรมราชชนนี 78 แขวงธรรมศาลา เขตทวีวัฒนา กทม 10700

โทรศัพท์028818758              เวลาทำการจันทร์-เสาร์ 08:30-17:30

Login Form