Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

เนื้อหา

WE ARE CTT LOGISTIC

 ได้ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งระหว่างประเทศจีน-ไทย โดยยึดถือนโยบายทางธุรกิจด้านความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และราคาย่อมเยา เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการทางธุกิจขนส่งระหว่าง ประเทศจีน-ไทย ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

    ปัจจุบัน บริษัท ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด มีสำนักงานและโกดังประจำอยู่ที เมืองกวางโจวฟูเจี้ยน และอี้อู ประเทศจีน ด้วยประสบการร์และความชำนาญกว่า 15 ปี และทำให้ บริษัท ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพการให้บริการที่ครอบคลุมการขนส่งทั้งทางรถทางเรือและทางอากาศ ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบการให้การบริการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) หรือการให้บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

website : http://cttlogistics.co.th

Login Form